> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ထိုနောက်

Mar 4, 2014

ထိုနောက်

တေ ဇ သု နေ မ
ဘူ စံ နာ ဝိ ဝေ
တေမိအစ
ဝေသန္တရာအဆုံး
ငါတို့ ဖတ်ခဲ့ရပါတယ်။

ဟိုးတစ်နေ့က
တစ်နေ့က
မနေ့က
ငါတို့ဖတ်ခဲ့ရပါတယ်။

ငါတို့နေခဲ့ရ
ငါတို့မနေလို့မရ
ငါတို့နေခဲ့ကြ
ငါတို့ဖတ်ခဲ့ရပါတယ်။
ထိုနောက်
ခေတ်များ၊ ခေတ်များ
ခေတ်များ၊ ထိုနောက်
မီးရထား
ငါတို့ဖတ်ခဲ့ရပါတယ်။
ငါတို့ဖတ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဝဋ်ရှိသလို
ငါဇွဲသန်ခဲ့ပါတယ်။ ။

အောင်ချိမ့်

ဆေးရှူတဲ့မောင် - အောင်ချိမ့်
ပထမအကြိမ်၊ ၂၀၁၃၊ သြဂုတ်လ
စိတ်ကူးချိုချိုစာပေ