> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ေဒါက္တာဇီဗားဂိုး

Sep 8, 2009

ေဒါက္တာဇီဗားဂိုး

ငါမွီေနတဲ့နံရံက
ေသနတ္ေျပာင္းဝထြက္လာမလား
ေရခဲဖုံးေျမမွာ
ျမႇဳပ္ထားတဲ့အာလူးတြင္းကိုရွာဖို႔လြယ္ပါ့မလား
မေန႔က ေတာင္ကုန္းေပၚမွဝံပုေလြတစ္ေကာင္
ဒီေန႔ညေန ႏွစ္ေကာင္
ကေလးေတြဟာ ခ်က္ခ်င္း
လူႀကီးစကားေျပာလာၾကတယ္
ဘုရားသခင္ကို ေတြ႕ခ်င္ေတြ႕မယ္
တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ ေတြ႕ဖို႔ကမလြယ္ေတာ့ဘူး
မင္းဟာ ငါ့အသက္ဂ်ဳံနဲ႔ဖုတ္ခဲ့ရတဲ့ေပါင္မုန္႔မို႔
မဖဲ့ရက္ဘူး လာရာ…။
(ဝတၳဳခံစားခ်က္)

ပိုင္
မေဟသီ၊ ၾသဂုတ္၊ ၂၀၀၉