> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ကြ်န္ေတာ္တို႔ေရာက္ရွိေနတဲ့အရြယ္

Sep 20, 2009

ကြ်န္ေတာ္တို႔ေရာက္ရွိေနတဲ့အရြယ္

ေလေကာင္းေလသန္႔နဲ႔
ေနေရာင္ျခည္လုံလုံေလာက္ေလာက္ရရွိေရးဆိုတာေတြအျပင္
အေရးဆိုခ်င္တာေတြအမ်ားအျပားနဲ႔အရြယ္
လမ္းေပၚမွာေပ်ာ္တဲ့အရြယ္
အိမ္ေပၚကဆင္းတဲ့အရြယ္
ျပႆနာရွာတဲ့အရြယ္
နံရံကို လက္သီးနဲ႔ထိုးခဲ့ဖူးတဲ့အရြယ္
အထၳဳပၸတၱိေတြခါးၾကားထိုးခဲ့ဖူးတဲ့အရြယ္
လက္ေမာင္းမွာ ေဆးမွင္ေၾကာင္ထိုးခ်င္တဲ့အရြယ္
ေသြးသားဟာ
ေဆးဝါးေတြနဲ႔ယဥ္ပါးစျပဳတဲ့အရြယ္
မိန္းမေတြနဲ႔ ယဥ္ပါးစျပဳတဲ့အရြယ္
႐ိွဳ႕လိုက္ရင္ မီးေလာင္တဲ့အရြယ္
ကမာၻပါတ္ခ်င္တဲ့အရြယ္
တိုင္ပါတ္ေနတဲ့အရြယ္
ေႃမြဖမ္းခ်င္တဲ့အရြယ္
သူမ်ားပိုက္ဆံေတြနဲ႔ ပတ္သက္ခဲ့ဖူးတဲ့အရြယ္
ကုန္တင္ကုန္ခ်ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ခဲ့ဖူးတဲ့အရြယ္
ေရနံတြင္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ခဲ့ဖူးတဲ့အရြယ္
သံသရာလည္ျခင္းကို
ရထားတစ္စင္းနဲ႔ ပမာျပဳတာေလာက္ေတာ့
ဟားတိုက္ပစ္ခဲ့ဖူးတဲ့အရြယ္
ဘုရားအေလာင္းသေဘၤာသားသေဘၤာပ်က္သလို
ေလာကကိုလက္ပစ္ကူးေနတဲ့အရြယ္
ေသြး႐ူးေသြးတန္းအရြယ္
ခုကြ်န္ေတာ္တို႔ ေရာက္ရွိေနတဲ့အရြယ္
ခုခင္ဗ်ားတို႔ ေရာက္ရွိေနတဲ့အရြယ္။ ။

ၾကည္ေဇာ္ေအး
မေဟသီမဂၢဇင္း၊ ၂၀၀၇။
ပထဝီအေနအထား၊ ၂၀၀၉၊ ဇြန္လ၊ ပထမအႀကိမ္။