> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ေသြးပူေလ့က်င့္ခန္း

Sep 18, 2009

ေသြးပူေလ့က်င့္ခန္း

ေခြ်းထြက္မွ
ေသြးထြက္နည္းမယ့္ ရာသီဥတု။
ေနပူက ေစာင့္ပါတယ္
ငရဲမွ ေစာင့္ပါတယ္။
ဘုရားတ
ေမတၱာပို႔
အသက္ေအာင့္ရင္းထားခဲ့တဲ့ေန႔ေတြ။
ေပါင္မုန္႔ေၾကာင့္ အေရးတႀကီး
ေပါင္မုန္႔ေၾကာင့္ ႏြမ္းႏြမ္းလ်လ်
ေပါင္မုန္႔ေၾကာင့္ ႐ွဳး႐ွဳးရွဲရွဲ။
မညံ့တဲ့ေခတ္မို႔
ကဗ်ာေရးပါတယ္
ေနပူကေစာင့္ပါတယ္။

တင္လတ္ကို
ရယ္စရာမဂၢဇင္း၊ ေအာက္တိုဘာ၊ ၂၀၀၉။