> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔

Sep 20, 2009

ဒီကိစၥနဲ႔ပတ္သက္လို႔

ႀကိဳတင္ႀကံစည္ထားျခင္းမရွိ
ရွင္းျပစရာစာရင္းမရွိအင္းမရွိ
အမွတ္မထင္ျဖစ္သြားတာလည္းရွိ
အမွတ္မထင္ပ်က္သြားတာလည္းရွိ
ဒါနိမိတ္ပုံ
ဒါသေကၤတ
ဒါကေတာ့အင္မတန္သတိဝီရိယႀကီးလိုသာေပါ့ခင္ဗ်ာ
ဒါကေတာ့လ်င္လို႔သာေပါ့ခင္ဗ်ာ
ကို္ယ့္စာမ်က္ႏွာေပၚမွာကိုယ္
တစ္ေၾကာင္းၿပီးတစ္ေၾကာင္း
ေသြးသားတို႔စကားလုံးေတြေနာက္အလြန္အကြ်ံလိုက္မိေတာ့
ဘယ္သူ႔ေနာက္ကိုမွ အလြန္အကြ်ံလိုက္သင့္မလိုက္သင့္
စဥ္းစဥ္းစားစားေက်ာက္မီးေသြးတြင္းတူးအလုပ္သမားမ်ားလို
အသက္အႏၱရာယ္နဲ႔ နီးနီးနားနား
လုပ္ငန္းခြင္အႏၱရာယ္ေတြနဲ႔
အၿမဲေတြ႕ႀကဳံေနရလ်က္
မွတ္တမ္းတင္ထား
စစ္ေျမျပင္သတင္းေထာက္ကလည္းသီးသန္႔
ေက်ာ္ၾကားသူတို႔ အတြင္းေရးမ်ားကလည္းသီးသန္႔
ဒီလိုဘဲ
ရင္သားအလွျပင္နည္းလည္းလိုအပ္
ျပန္လည္ၿဖိဳဖ်က္ေလ့လာနည္းလည္းလိုအပ္
သိပၸံနည္းက် အသက္ရွင္ေနထိုင္နည္းလမ္းလည္းလိုအပ္
အေရးႀကီးတာက
ဆက္သြယ္မႈဧရိယာျပင္ပေရာက္ရွိမေနဖို႔
စက္ပိတ္ထားျခင္းမျပဳလုပ္ဖို႔။ ။

ၾကည္ေဇာ္ေအး
ပထဝီအေနအထား၊ ၂၀၀၉၊ ဇြန္လ၊ ပထမအႀကိမ္။