> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: တစ္ေန႔တစ္ေန႔

Sep 24, 2009

တစ္ေန႔တစ္ေန႔

ဘဝကို တစ္ရက္ခ်င္း ေနထိုင္
အသက္ကို မွန္မွန္႐ွဴသြင္း
ေက်ာက္ေဆာင္တို႔ေပါတယ္
လႈိင္းလည္းႀကီးတယ္
မီးျပတိုက္က အလင္းေရာင္ ေပ်ာက္မသြားခင္
စကၠဴေလွကို
ရြက္တို႔ဖြင့္ရင္း
တက္ကိုေလွာ္ရင္း . . .

၂၄၊ ၀၉၊ ၂၀၀၉။
သီဟသူ