> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ကစဥ့္ကလ်ား

Sep 20, 2009

ကစဥ့္ကလ်ား

ေနနဲ႔အနီးဆုံး ၿဂိဳဟ္မွာလို
အရည္ေပ်ာ္မတတ္
ေႃမြလို
အေရခြံ တစ္ခုၿပီးတစ္ခု
အကၤ်ီတစ္ထည္ၿပီးတစ္ထည္
အိပ္ယာတစ္ခုၿပီးတစ္ခု
စိတ္ေရာဂါဟာ
ပလိပ္ေရာဂါလို
ကိုယ္ဟန္ျပမယ္ေတြအေၾကာင္း ေရာက္လိုက္
ပုံတူမ်ိဳးပြားသတၱဝါေတြအေၾကာင္း ေရာက္လိုက္
အေပါင္းအသင္းေတြလည္း အေသာက္အစားမကင္းေတာ့
ကိုယ္လည္းထို႔အတူ။
သန္းေတြဟာ
အလုပ္သမားေတြလို တရြရြ
ကိုယ့္ဘဝနဲ႔ကိုယ္
တဖြဖြ။ ။

ၾကည္ေဇာ္ေအး
ဖက္ရွင္မဂၢဇင္း၊ မတ္၊ ၂၀၀၆။
ပထဝီအေနအထား၊ ၂၀၀၉၊ ဇြန္လ၊ ပထမအႀကိမ္။