> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ပန္ၾကားခ်က္ / ျပန္ၾကားခ်က္

Sep 20, 2009

ပန္ၾကားခ်က္ / ျပန္ၾကားခ်က္

လူတိုင္းသိၿပီးသား ကိစၥေတြ မေျပာေတာ့ပါဘူး
ဘယ္သူမွ မသိေသးတာေတြလည္း ေျပာမေနေတာ့ပါဘူး
ေတာ္ေလာက္ေရာေပါ့။ ။
အခ်စ္တို႔ ေခတ္တို႔
ဘယ္သူမွသိတာမွ မဟုတ္တာ
ေတာ္ေလာက္ေရာေပါ့
ေတာ္ေရာေပါ့။ ။

ၾကည္ေဇာ္ေအး
ပထဝီအေနအထား၊ ၂၀၀၉၊ ဇြန္လ၊ ပထမအႀကိမ္။