> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ပကတိအျဖဴ

Sep 18, 2009

ပကတိအျဖဴ

ယာယီ႐ွဳံးနိမ့္သြားတဲ့ အမွန္တရားဟာ
ယုတ္ညံ့တဲ့ေအာင္ပြဲထက္ စြမ္းအားပိုရွိပါတယ္။
မာတင္လူသာကင္း
၁၉၆၄


အျဖဴနဲ႔အမည္း
အေမွာင္နဲ႔အလင္း
တိုက္ပြဲတြင္းက
မာတင္လူသာကင္းဆိုတဲ့ လူစြမ္းေကာင္း
ေပၚထြန္းခဲ့တယ္။
အတိတ္စကား
အတိတ္ကားလည္း
လႈပ္ရွားသက္ဝင္
ရာဇဝင္မွာ
အားအင္မာန္တင္း
စိတ္သစၥာသြင္းတယ္
ရန္သူ႔ထမင္းနဲ႔
ငါမႀကီးျပင္းလို
မင္းရဲေက်ာ္စြာ
ရာဇဝင္ကမၺည္းထိုးခဲ့တယ္။
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႕ အမွန္တရား
ေသျခင္းမဲ့ အမတတရား
သကၠရာဇ္ရထားက တင္ေဆာင္သြား။

ေအာင္ဘညိဳ
ရယ္စရာမဂၢဇင္း၊ ေအာက္တိုဘာ၊ ၂၀၀၉။