> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: မေျပာေကာင္းမဆိုေကာင္း

Sep 20, 2009

မေျပာေကာင္းမဆိုေကာင္း

စၾကဝဠာအျပင္ဘက္မွာေတာ့ ဆန္းၾကယ္
စၾကဝဠာအတြင္းဘက္မွာေတာ့ အကုန္အက်မ်ားျပား
ေခြးသြားစိတ္မ်ား အၿငိဳးတႀကီးလည္ပတ္လ်က္
ေလျပင္းမ်ားထဲ
ေလျပင္းမ်ားေမ်ာပါလ်က္။
ၿဂိဳဟ္သားေတြထက္ပို၍ပင္ေၾကာက္မက္ဖြယ္
နာနာဘာဝေတြထက္ ပို၍ပင္ေၾကာက္မက္ဖြယ္
ႏ်ဴကလီးယား ဓာတ္ေပါင္းဖိုတစ္ခုထက္
ေပါင္မုန္႔ဖုတ္စက္ကေလးတစ္လုံးသာ ပို၍လိုအပ္လ်က္။
အဆုံးစီရင္သြားတဲ့ အႏုပညာပစၥည္းမ်ားလည္းမ်ားေလတယ္
အစေပ်ာက္သြားတဲ့ အႏုပညာပစၥည္းမ်ားလည္းမ်ားေလတယ္
ဆိုပါေတာ့
ေနခ်င္တဲ့ လူကတစ္ေယာက္
ေသခ်င္တဲ့ လူကတစ္ေယာက္။ ။

ၾကည္ေဇာ္ေအး
ပန္းအလကၤာမဂၢဇင္း၊ ဒီဇင္ဘာ၊ ၂၀၀၆။
ပထဝီအေနအထား၊ ၂၀၀၉၊ ဇြန္လ၊ ပထမအႀကိမ္။