> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ေနာက္ထပ္ေန႔မ်ား

Sep 23, 2009

ေနာက္ထပ္ေန႔မ်ား

တကယ္ေတာ့ ခ်ာလီခ်က္ပလင္နဲ႔ မၿပီးဘူး
တကယ္ေတာ့ ကတ္ကိုဘိန္းနဲ႔
အိလိေယာ့နဲ႔ ေပါင္းနဲ႔
မၿပီးေသးေသာ ေန႔မ်ားအတြက္
မီးစင္ၾကည့္ ကယူရတယ္။
မီးခြက္ထြန္း ရွာယူရတယ္။
ေနာက္ထပ္ဂ်ိန္းစဘြန္းကို ဘယ္လိုတင္ျပမလဲ
ဘယ္လိုတင္ျပသြားသလဲ၊
ေနာက္ထပ္
သမိုင္းရဲ႕ နိဒါန္းကိုဘယ္လိုစၾကမလဲ။

ဒီဘဝဟာ အဆုံးရွိတာေတာ့ ေသခ်ာၿပီ၊
ပင့္ကူေတြထြက္လာလည္း အခန္းရွင္းရမွာပဲ၊
ေၾကာင္ေတြတက္နင္းမိလည္း အျပင္ထြက္ရမွာပဲ။

တစ္နာရီမိုင္ ၁၂၀ နဲ႔ ငါတို႔ဆီေသခ်ာေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အထူးသတင္း
ထုတ္လႊင့္ေနတယ္။

တီဗီြဖန္သားျပင္ႀကီးဖြင့္လ်က္တန္းလန္း
ညႀကီးမင္းႀကီး ထၿပီးထိုင္ေန
တေစၦက ဘယ္လိုေနလဲ။

ေမာင္ယုပိုင္
တီဗီဖန္သားျပင္ႀကီးဖြင့္လ်က္
၂၀၀၉၊ ဇြန္၊ ႏွစ္ကာလမ်ား။