> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: အေရးတႀကီး

Sep 20, 2009

အေရးတႀကီး

ျမန္ျမန္
အလင္းရဲ႕ အလ်င္နဲ႔သြားလို႔
ျမန္ျမန္
စိတ္ရဲ႕ အလ်င္နဲ႔သြားလို႔
စိုးရိမ္ေရမွတ္ဟာ
ပုရြက္ဆိတ္ေတြလို တရြရြတက္လာပါတယ္
လင့္စင္ေပၚမွ
အဆင္သင့္မုဆိုး
အဆင္သင့္သားေကာင္
အေျခအေနဟာ
ယုန္ကေလးလို နားရြက္ေထာင္လို႔။
ဝမ္းနည္းစြာ ေလွ်ာက္သြားတယ္
ဘီယာဆိုင္ေတြေရာက္တယ္
ဟိုအိမ္ဒီအိမ္ေတြေရာက္တယ္
အဆင္မေျပပါ။
ဝမ္းနည္းစြာ သံကုန္ဟစ္တယ္
ဘယ္သူမွ မၾကားပါ။
ျမန္ျမန္
အသံထက္ျမန္တဲ့ခရီးစဥ္လို။
ျမန္ျမန္
က်ည္ဆန္တစ္ေတာင့္ရဲ႕ ခရီးစဥ္လို။
ခက္တာက
ကိုယ့္ပိုက္ဆံနဲ႔ကိုယ္
ေလာကကိုေက်းဇူးတင္ေနရတာပဲ။ ။

ၾကည္ေဇာ္ေအး
ဟန္သစ္မဂၢဇင္း၊ ဇန္နဝါရီ၊ ၂၀၀၅။
ပထဝီအေနအထား၊ ၂၀၀၉၊ ဇြန္လ၊ ပထမအႀကိမ္။