> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: အလွန္

Sep 8, 2009

အလွန္

တစ္ကိုယ္စာ စြတ္႐ုံေလးအတြက္
တိမ္ေတြကို
မ်က္ႏွာခ်ိဳမေသြးခဲ့ပါ။

ခုလည္း
ေမာ့ၾကည့္႐ုံေလးၾကည့္မိတာပါ။
ၿပိဳလဲလု စိုက္ပင္ေတြ
နလံထားဖို႔အေရး
အားေမြးေနတဲ့
အဖ်ားသည္ေျမဇာငုတ္ေတြ
အဲဒါေတြေဘးနားက
ပတ္ၾကားအက္ကို အားနာလို႔။

စံေကာင္း
ပိေတာက္ပြင့္သစ္၊ အမွတ္ (၂၅)၊ ဇူလိုင္၊ ၂၀၀၉။