> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ေန႔မ်ား

Jun 4, 2010

ေန႔မ်ား

တနလၤာ၊ အဂၤါ
အစရွိသျဖင့္
ေန႔မ်ား။

ေန႔တာတိုေသာ ေန႔မ်ား၊ ေန႔တာရွည္ေသာ ေန႔မ်ား
ပူအိုက္ေသာ ေႏြေန႔မ်ား၊
စိုစြတ္ေသာ မိုးေန႔မ်ား၊
ႏွင္းေဝေသာ ေဆာင္းေန႔မ်ား၊
တစ္ေန႔ၿပီး တစ္ေန႔ ေရာက္လာခဲ့/မယ့္
အေဟာသိကံ ေန႔မ်ား။

ကဗ်ာဆန္ေသာ ေန႔မ်ား၊
ဘဝဆန္ေသာ ေန႔မ်ား၊
အေဟာသိကံ ေန႔မ်ား။

မင္းကို ခ်စ္တဲ့ေန႔မ်ား၊
မင္းက ျပန္မခ်စ္တဲ့ေန႔မ်ား၊
မင္း မုန္းလိုက္တဲ့ေန႔မ်ား၊
မင္းကို မုန္းတဲ့ေန႔မ်ား၊
အေဟာသိကံ ေန႔မ်ား။

ေပ်ာ္ျမဴးခဲ့ ေန႔မ်ား၊
ထုံထိုင္းခဲ့ ေန႔မ်ား၊
ေနသာ ေလလာတဲ့ ေန႔မ်ား၊
မိုးမီးေလာင္တဲ့ ေန႔မ်ား၊
မုန္တိုင္းထန္တဲ့ ေန႔မ်ား၊
သေဘာၤေမွာက္တဲ့ ေန႔မ်ား၊
အေဟာသိကံ ေန႔မ်ား။

အိမ္ျပန္ေစာတဲ့ ေန႔မ်ား၊
အိမ္မျပန္ျဖစ္တဲ့ ေန႔မ်ား၊
အိမ္ျပန္ လမ္းေပ်ာက္တဲ့ ေန႔မ်ား၊
အေဟာသိကံ ေန႔မ်ား။

အေမ့အိမ္က ေန႔မ်ား၊
အေမ့အိမ္နဲ႔ေဝးတဲ့ ေန႔မ်ား၊
အေမ့အိမ္ကေျပးတဲ့ ေန႔မ်ား၊
လူငယ္ဘဝ ေန႔မ်ား၊
အေဟာသိကံ ေန႔မ်ား။

ရႊင္လန္းတဲ့ ေန႔မ်ား၊
နာမက်န္းတဲ့ ေန႔မ်ား၊
နာက်င္ခဲ့ ေန႔မ်ား၊
ၾကင္နာခဲ့ ေန႔မ်ား၊
ရင္နာခဲ့ ေန႔မ်ား၊
အေဟာသိကံ ေန႔မ်ား။

ဘီယာဟာ အရက္ေတာ့ မဟုတ္ပါ ေန႔မ်ား၊
ဘီးအီး ေန႔မ်ား၊
ဂရင္းရြိဳင္ရယ္ ေန႔မ်ား၊
ေရႊအိုေရာင္ ေန႔မ်ား၊
ၿပဲကြဲခဲ့ ေန႔မ်ား၊
အေဟာသိကံ ေန႔မ်ား။

ေျမနီကုန္း ေန႔မ်ား၊
စမ္းေခ်ာင္း ေန႔မ်ား၊
လွည္းတန္း ေန႔မ်ား၊
ဆူးေလလမ္းမေပၚက ေန႔မ်ား၊
ပန္းဆိုးတန္းလမ္းေပၚက ေန႔မ်ား၊
အေဟာသိကံ ေန႔မ်ား။

စပ်စ္သီးခ်ဥ္တဲ့ ေန႔မ်ား၊
ဆတ္ဆတ္ထိမခံ ေန႔မ်ား၊
မတုန္မလႈပ္ ေက်ာက္႐ုပ္ ေန႔မ်ား၊
အေဟာသိကံ ေန႔မ်ား။

ကြ်ဲပါး ေစာင္းတီး ေန႔မ်ား၊
ပိုးသာကုန္ ေမာင္ပုံ ေစာင္းမတတ္ ေန႔မ်ား၊
အေဟာသိကံ ေန႔မ်ား။

ကဗ်ာေရးတဲ့ ေန႔မ်ား
ကဗ်ာမေရးတဲ့ ေန႔မ်ား
ကဗ်ာနဲ႔ေဝးတဲ့ ေန႔မ်ား
အေဟာသိကံ ေန႔မ်ား။

ေမာင္ေခ်ာႏြယ္ ဆန္သြားတဲ့ ေန႔မ်ား။

တရား ဓမၼနဲ႔ ေန႔မ်ား၊
အဓမၼတရား လႊမ္းမိုးတဲ့ ေန႔မ်ား၊
အေဟာသိကံ ေန႔မ်ား။

အမွတ္တရ ေန႔မ်ား၊
အမွတ္တမဲ့ ေက်ာ္ျဖတ္ခဲ့/မယ့္ ေန႔မ်ား၊
အေဟာသိကံ ေန႔မ်ား။

တနလၤာ၊ အဂၤါ
အစရွိသျဖင့္
တစ္ေန႔ၿပီး တစ္ေန႔ ေရာက္လာဦးမယ့္
အေဟာသိကံ ေန႔မ်ား။

သီဟသူ
၀၄၊ ၀၆၊ ၂၀၁၀။