> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ဘာအေရာင္ေတြ ရွိလို႔လဲ

Jun 21, 2010

ဘာအေရာင္ေတြ ရွိလို႔လဲ

သည္လိုပါ
သင့္လိုပါ။


သင့္လိုပါ။
ဘာမွမထူးပါဘူး၊ ေလးလံထိုင္းမိႈင္းေနေသာ
က်င့္သားရခဲ့ၿပီးေသာ အဖုအထစ္မ်ားနဲ႔လုပ္ေသာစကၠဴမ်က္ႏွာဖုံးတစ္ခုပါ
မ်က္စိေပါက္အတြက္ ႏွစ္ေပါက္၊ ပါးစပ္ထားရန္ အေပါက္တစ္ေပါက္
ႏွာတံအရာ၊ မေၾကာက္ပါနဲ႔ (ကစားစရာ မဟုတ္ပါ)
တကယ့္အေကာင္းစား နာမည္တစ္လုံးပါ။
ျမက္ရိတ္စက္ကို ထိဖူးသလား၊ သည္လိုပဲေနမွာပါ
ျမက္ရိတ္စက္က ျမက္ရိတ္ေနတာေတာ့ ၾကားဖူးမွာပါ
သင္ဖတ္ႏိုင္ေသာ ဝါက်ကိုလည္း
ကိုယ္က မဖတ္ႏိုင္ဘူးေလ။
ကိုယ္နဲ႔
ဘယ္လိုလဲ သင္နဲ႔တူတယ္မဟုတ္လား
ကဲ အဲသလိုဆိုေတာ့လည္း ၾကည့္ေကာင္းပါတယ္
သင္က ေခါင္းမွ မၿဖီးတာ
မေန႔ ပိတ္ရက္ပဲေလ သင္ဘာလုပ္ေနသလဲ
အသက္ႀကီးမယ့္အထဲ အတင္းတိုးဝင္ေနတယ္မဟုတ္လား
သင့္နာရီက မွန္မပါဘူး မဟုတ္လား
ကိုယ့္ၿမိဳ႕လိုပါပဲ။ သူ႔နာရီစင္မွာ မွန္မရွိဘူး
အမွန္မရွိဘူး။ ကိုယ့္သံပတ္ေရနဲ႔ကိုယ္ ကိုက္ၿပီးသား
ကရြတ္ေခြကို သင္ လက္နဲ႔စမ္းဖူးလား၊ သည္လိုပဲ
သင္ ေငြစကၠဴကို ဘယ္လိုလုပ္ၿပီး အမ်ိဳးအစားခြဲသလဲ
ကရြတ္ေခြေရာ ေငြစကၠဴေရာ မတူဘူးလား
ခ်ိန္သီးတစ္ခုကို လက္နဲ႔စမ္းၾကည့္ပါ။ သင့္လိုေနမွာပဲ
သင္ကေရာ အဲဒီခ်ိန္သီးရဲ႕ ရမ္းသမ္းတဲ့အေျဖကို ယုံတာပဲမဟုတ္လား
သင္ ဘာမွမျမင္ဖူးရင္ ေနပေလ့ေစ။
မွန္အနက္နဲ႔ မ်က္လုံးကိုတပ္ၿပီး လမ္းေလွ်ာက္ရေသာ သင္က
ျမက္ရိတ္စက္ထက္ သာပါမယ္
ခ်ိန္သီးတစ္ခုထက္ သာပါမယ္
အဆင္သင့္ျဖစ္ၿပီလား
ကရြတ္ေခြထက္ သာပါမယ္
ေငြစကၠဴ ပိုပိုသာသာ ပါလာသလား
လမ္းခင္းတဲ့ေက်ာက္ေရာ သိပါသလား။
သင့္ တုတ္ေကာက္နဲ႔စမ္းပါ
ထြားမလာဘူး သူ႕အမ်ိဳးက ဒီအတိုင္း
သစ္ပင္ေတြလို ျမင့္တက္မလာဘူး
အေျခခံသင္ခန္းစာ (၂)။ လမ္းခင္းေက်ာက္မ်ားအေၾကာင္း
အတည့္အတိုင္း ၾကည့္မယ္
ေစာက္ထိုးထား ၾကည့္မယ္။
ျမင္ရေတာ့ ဘာထူးသလဲ
သင္ဘာမွ မ႐ွဳံးေသးပါဘူး။ အခုအေနနဲ႔ဆို အေကာင္းဆုံးပါ။ ။

ေအာင္ျပည့္စုံ
၃၀၊ ဇန္နဝါရီ ၂၀၀၅
တစ္ေယာက္ခ်င္း
(ေမာင္ျပည့္မင္း၊ ေအာင္ျပည့္စုံ)
ႏွစ္ကာလမ်ား၊ စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၀၈။