> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: လက္တစ္ဖက္ကို ၿမဲေနေအာင္ကိုင္ထား

Jun 10, 2010

လက္တစ္ဖက္ကို ၿမဲေနေအာင္ကိုင္ထား

မင္းေန ေနတဲ့ကမာၻႀကီးက လည္တယ္
မထင္ရတဲ့ေကာင္ေတြက လည္တယ္
ဟိုသြားဒီလာသမားေတြ လည္တယ္
ကံအေၾကာင္းတရားေတြ လည္တယ္
လက္တစ္ဖက္ကို ၿမဲေနေအာင္ ကိုင္ထား၊
ဟိုဘက္တိုးလိုက္ ဒီဘက္တိုးလိုက္
တိုးရင္းနဲ႔ ကလိုက္ ကရင္းနဲ႔ တိုးလိုက္
လက္တစ္ဖက္ကိုေတာ့ ၿမဲေနေအာင္ကိုင္ထား၊
ဂါေတြက ဘလပ္ထက္ ပိုႏူးေနတယ္
အရပ္သားေတြက ဇာတ္သမားေတြထက္ ပိုလည္ေနတယ္
လက္တစ္ဖက္ကို အျပင္မထုတ္နဲ႔
တစ္ခုခုကို ၿမဲေနေအာင္ ကိုင္ထား၊
လက္တစ္ဖက္ကို တန္ဖိုးရွိရွိအသုံးခ်
ေကာင္းကင္ျပာႀကီးကို ၿမဲေနေအာင္ ကိုင္ထား၊
လက္တစ္ဖက္ကို စိန္လက္စြပ္အျပည့္ဝတ္
အသက္ကယ္ေဘာကြင္းကို ၿမဲေနေအာင္ကိုင္ထား၊
လက္တစ္ဖက္ကို သူ႕ပခုံးဖက္လိုက္
ဝွက္ယူလာတဲ့ ဓားကို ၿမဲေနေအာင္ကိုင္ထား၊
လက္တစ္ဖက္ကို ဖက္ရြက္လိုသေဘာထား
ကိုယ့္အသက္ကို ၿမဲေနအာင္ကိုင္ထား၊
လက္တစ္ဖက္ကို အလိုမလိုက္နဲ႔
“နားညည္းလိုက္တာ”ကို ၿမဲေနေအာင္ကိုင္ထား၊
လက္တစ္ဖက္ကို ခက္သြက္သြက္လႈပ္ရွား
အေရာင္းအဝယ္စာခ်ဳပ္ကို ၿမဲေနေအာင္ကိုင္ထား၊
လက္တစ္ဖက္ကို လက္တစ္ဖက္အေလ်ာ္ျပန္ေပး
ခ်စ္စြာေသာ ဇနီးေလးကို ၿမဲေနေအာင္ကိုင္ထား၊
လက္တစ္ဖက္ကို သူျမင္ေအာင္ ေျမႇာက္ျပလိုက္
ေရဘူးနဲ႔ဖိနပ္ကို ၿမဲေနေအာင္ကိုင္ထား၊
လက္တစ္ဖက္ကို လက္တစ္ဖက္လိုပဲ ဆက္ဆံ
ကိုယ့္လမ္းကိုယ္သြားကို ၿမဲေနေအာင္ကိုင္ထား၊
မွတ္ထား
လက္တစ္ဖက္ကို ၿမဲေနေအာင္ကိုင္ထား။ ။

ေမာင္ျပည့္မင္း
ဖက္ရွင္မဂၢဇင္း၊ ႏိုဝင္ဘာ၊ ၂၀၀၅။