> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: နတ္သမီးပုံျပင္

Jun 18, 2010

နတ္သမီးပုံျပင္

နတ္သမီးေလးက ေျပာတယ္
ယုံၾကည္ပါတဲ့
ယုံၾကည္ဖို႔ကို မေမ့ပါနဲ႔တဲ့
ဘာကို ယုံၾကည္ရမလဲ မေမးလိုက္ရေသးခင္
ပုံျပင္ေလးကေတာ့
ဒါပါပဲကြယ္တဲ့


သီဟသူ
၁၇၊ ၀၆၊ ၂၀၁၀။