> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ေမြးေန႔

Jun 20, 2010

ေမြးေန႔

အေဖ၊ အေမ၊
သမီး၊ သား၊
မိသားစု
ျပည္ေထာင္စု။

ျပည္ေထာင္စု မိသားစု

ေမြးေန႔မွာ
ကြဲကြာေနသူ မိသားစုဝင္တို႔ ျပန္လည္ဆုံေတြ႕ၾကေစ

ေမြးေန႔မွာ
ဤကမာၻေျမကို ေကာင္းခ်ီးေပးပါေစ

ေမြးေန႔မွာ
ခ်ိဳးငွက္တို႔ လြတ္လပ္စြာ ပ်ံသန္းႏိုင္ၾကေစ

သေဗၺသတၱာေဝေနယ်ာ က်န္းမာၾကပါေစ။

ေလာကသုံးပါးကို ေမတၱာပို႕သူ
ေမြးေန႔ရွင္လည္း
လြတ္လပ္စြာ က်န္းမာႏိုင္ပါေစ။


သီဟသူ
၂၀၊ ၀၆၊ ၂၀၁၀။