> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ႏွစ္ဦးသေဘာတူ လက္ထပ္ၿပီးစီးျခင္း

Jun 22, 2010

ႏွစ္ဦးသေဘာတူ လက္ထပ္ၿပီးစီးျခင္း

ေစာက္ထိုးျဖစ္ေနရင္ ပိုေကာင္းတယ္
ဘယ္ဟာ အတည့္မွန္းမသိရင္ ငါ။ ငါ
ငါျမန္ျမန္သြားေတာ့
ငါပဲေညာင္းမယ္၊
ငါပိုလို႔ျမန္ျမန္သြားရင္၊ ငါပိုလို႔ေညာင္းေပါ့။
ငါ့က်န္းမာေရး ဂ႐ုစိုက္ဖို႔
ငါေနပူထဲ ေလွ်ာက္မသြားဖို႔
ငါ ယင္နားစာ မစားမိဖို႔အထိ
အေၾကာင္းေၾကာင္းနဲ႔ လူလိမ္မခံရဖို႔ ငါ
လမ္းေတြဟာ ျမန္ျမန္ျမန္ ငါ ျမန္ေနၿပီ၊
ငါတစ္ေယာက္က ၿမိဳ႕ထဲတစ္ဝိုက္
ငါတစ္ေယာက္က ဘယ္/ညာနင္းရန္လိုမလို
ငါတို႔ေတြဟာ မီးပြင့္ေတြတဖြားဖြား
            - အေၾကာက္အကန္၊ ေထြရာေလးပါးနဲ႔ ဘဝအဆက္ဆက္
ငါဟာ သစ္ပင္မစိုက္ဘဲ တစ္သက္လုံးေပ်ာ္ရန္လိုမလို
ငါဟာ ေဘာက္ခ်ာစာရြက္ျပရန္ လိုမလို၊(ရွင္းၿပီး)
“ဟို”
ငါဟာ အိမ္ေထာင္ျပဳရန္ လိုမလို။ (ရွင္းၿပီး)
----------အထိ ငါဟာ လိုမလို “ေတြး . .”
ငါ့ေက်ာေပၚမွာ ငါကုတ္တြယ္ကပ္ရင္း ေမွ်ာ့လို ငါတစ္ေကာင္ဟာ/ငါးတစ္ေကာင္ဟာ
ငါ့ရဲ႕ေသြးကို လိုမလို။ ငါ့လက္ေမာင္းသားကို ေဖာက္ၾကည့္တယ္
ႀကိဳဆိုပါ၏ ။ ငါ
မီးပိြဳင့္ကို ေမာ့ၾကည့္။ ငါ
ဓာတ္ႀကိဳးေတြကို ငုံ႕ၾကည့္။ ငါ
ငုံ႕ၾကည့္ျခင္း
ေမာ့ၾကည့္ျခင္းႏွင့္ အတည့္မ်ား၊ ငါ
အတည့္မ်ား၊ အတည့္မ်ား အတည့္ . . . ။ ငါလိုမလို
အိမ္ထဲျပန္ဝင္။ တုံးေနတဲ့ငါ့အားကို ျပန္ခြ်န္
မက်က္ေသးေသာ ငါ့အားျပန္ခ်က္
ငါတစ္ေယာက္ဟာ ငါ့တစ္ေယာက္ကို တိုးတိုးကပ္
ငါေမးရန္ ငါလိုအပ္သလို/မလိုအပ္သလို။ နားၾကပ္ႏွင့္
စကားေျပာခြက္၊ ငါ့စကားသံ အခ်ိဳ႕တစ္ဝက္. . .
ငါမ်က္စိမ်က္ႏွာပ်က္ၿပီး
            မ်က္ႏွာဖုံးျပဳလုပ္ရျခင္းမွာ-
            ငါေကြ႕ေကာက္လိန္တြန္႔သြားရျခင္းမွာ-


ေအာင္ျပည့္စုံ
ေဖေဖၚဝါရီ ၂၀၀၆
တစ္ေယာက္ခ်င္း
(ေမာင္ျပည့္မင္း၊ ေအာင္ျပည့္စုံ)
ႏွစ္ကာလမ်ား၊ စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၀၈။