> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: သက္ေတာင့္သက္သာ ေနမႈထိုင္မႈစနစ္

Jun 20, 2010

သက္ေတာင့္သက္သာ ေနမႈထိုင္မႈစနစ္

လူ႕အျဖစ္ကို ရေနၿပီးမွ
တျခားထပ္ ယုတိၱရွိျပစရာ မလို၊
ဥပမာ
ေရကန္တူးသူတစ္ေယာက္
အဲဒီေရကန္မွာ ေရနစ္ပိုင္ခြင့္ရွိတယ္၊
ေနာက္က ေဆာင့္တြန္းခံရသူ
အေရးေပၚထြက္ေပါက္ကို
ေလွ်ာကနဲ ေရာက္သြားပိုင္ခြင့္ရွိတယ္၊
"ေတာ္ၿပီအစ္ကိုႀကီး
ေနာက္လက စၿပီး အိမ္အသုံးစရိတ္ကို အစ္ကိုႀကီးမကိုင္နဲ႔ေတာ့၊
အစ္ကိုႀကီးကပိုက္ဆံကို ႏွလုံးသားနဲ႔ံသုံးေနတာ၊ မရဘူး"
ႏ်ဴးေယာက္က မာဖီးယားေတြရွိ
ႏ်ဴးေယာက္က မီးသတ္သမားေတြလည္း ရွိတယ္
နည္းပညာသစ္ပရိုဂရမ္မာေတြရွိ
နည္းပညာသစ္ဟက္ကာေတြလည္းရွိတယ္၊
"ဒီတစ္ပုလင္းလုံးႀကီး ကုန္ေတာ့မွ ဒီတစ္ေၾကာင္းပဲ ရတာလားကြာ၊
ဒုကၡပဲ"
မိုးတိမ္မ်ားအုံ႔ဖြဲ႕
ရြာခ်င္တဲ့ေနရာသာ ရြာခ်ပါလိမ့္
သူ႕အခြင့္အေရးရွိတယ္။
"ေရာ့ အဲဒါေတြယူၿပီး
အကုန္ျပန္ဆပ္လိုက္ေနာက္လည္းထပ္မလုပ္နဲ႔ေတာ့၊ ၾကားလား"
ဘယ္တုန္းကမွ ဘာမွမေရြးခ်ယ္ခဲ့သူ
အေရြးခ်ယ္မခံရႏိုင္ဘူးေလ။ ။

ေမာင္ျပည့္မင္း
တစ္ေယာက္ခ်င္း
(ေမာင္ျပည့္မင္း၊ ေအာင္ျပည့္စုံ)
ႏွစ္ကာလမ်ား၊ စက္တင္ဘာ၊ ၂၀၀၈။