> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ေလးလံေသာ အစိုင္အခဲမ်ား

Jul 15, 2010

ေလးလံေသာ အစိုင္အခဲမ်ား

ေလးလံေသာ အစိုင္အခဲမ်ားဟာ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း နစ္ျမဳပ္ေနၾကတယ္။ သူတို႔ဟာ ေလးလံေသာ အစိုင္အခဲမ်ားျဖစ္တာေၾကာင့္ ထမ္းပိုးထားရသူေတြကို တစ္ေန႔မွာခါးကုန္းႀကီးေတြ ျဖစ္လာေစတယ္။ ဒါ့အျပင္ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ပိုမိုေလးလံလာတာေၾကာင့္ ခုဆိုရင္ အဲဒီအစိုင္အခဲႀကီးေတြကို ထမ္းပိုးထာႏိုင္သူ မရွိသေလာက္ျဖစ္လာတယ္။ အဲဒီ ထမ္းပိုးထားႏိုင္သူမရွိတဲ့ ေလးလံေသာ အစိုင္အခဲမ်ား တျဖည္းျဖည္း နစ္ျမဳပ္သြားရမႈဟာ ျဖစ္ၿမဲဓမၼတာပါ။ တစ္ခ်ိန္တုန္းကေတာ့ ကရိန္းကားႀကီးေတြက ေလးလံေသာ အစိုင္အခဲမ်ားကို မယူဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကဖူးတယ္။ ေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ ကရိန္းကားႀကီးေတြရဲ႕ သံနဲ႔လုပ္ထားတဲ့ ေမာင္းတံႀကီးေတြဟာ ေကြးညႊတ္ကုန္ရတာပါပဲ။ ေလးလံေသာအစိုင္အခဲမ်ားဟာ ကရိန္းကားေတြက သူတို႔ကို စြန့္ခြာသြားၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ တအိအိ နစ္ျမဳပ္လာခဲ့ၾကတာေပါ့။ သင္ဟာ ေလးလံေသာအစိုင္အခဲမ်ားကို ျမင္ဖူးပါစ။ ေလးလံေသာအစိုင္အခဲမ်ားအေၾကာင္းကို ၾကားဖူးပါစ။ ေလးလံေသာအစိုင္အခဲမ်ား ရွိခဲ့ဖူးတယ္ဆိုတာ အေထာက္အထားခိုင္လုံစြာ ေျပာျပႏိုင္သူေတြ က်န္ရွိေနပါေသးတယ္။ ေလးလံေသာအစိုင္အခဲမ်ားဟာ သူတို႔အေၾကာင္းကို ကြ်ႏု္ပ္တို႔ စဥ္းစားေတြးေတာျခင္း မျပဳမိတဲ့အခ်ိန္ေတြမွာပဲ သူတို႔ဟာတအိအိက်ဆင္းနစ္ျမဳပ္ၿမဲ နစ္ျမဳပ္ဆဲ။ တကယ္ေတာ့ ေလးလံေသာ အစိုင္အခဲမ်ားဟာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကမာၻကို ပိုမိုေလးလံလာေစတာျဖစ္တယ္။ ေလးလံေသာအစိုင္အခဲမ်ားဟာ ကြ်ႏု္ပ္တို႔ကမာၻရဲ႕ လည္ပတ္လွည့္လည္မႈကိုလည္း ေႏွးေကြးလာေစတယ္ထင္ရရဲ႕။ ေလးလံေသာအစိုင္အခဲမ်ားဟာ ကမာၻပတ္လမ္းေၾကာင္းကို ေျပာင္းလဲေကာင္း ေျပာင္းလဲေစလိမ့္မယ္။ သို႔ေပမဲ့ ေနာက္ဆုံးတစ္ေန႔မွာေတာ့ ေလးလံတဲ့အစိုင္အခဲမ်ားဟာ မည္းေမွာင္ပိတ္ပိန္းလဟာျပင္ထဲမွာ အဓိပၸယ္တစ္ခုနဲ႔ ေပါေလာေမ်ာပါေနၾကမွာပဲ။ မည္းေမွာင္ပိန္းပိတ္တဲ့ လဟာျပင္ထဲမွာေတာ့ အားလုံးဟာ အဓိပၸာယ္တစ္ခုတည္း အားလုံး အတူတူပဲေလ။

ေနမ်ိဳး
၂၀၀၃၊ ၇၊ ၅

ေနမ်ိဳး
ျမည္ေနတဲ့ထရမ္းပက္ (ဝတၳဳတိုငယ္စု)
ပထမအႀကိမ္၊ ဇန္နဝါရီ၊ ၂၀၀၆
မိုးေကာင္းစာအုပ္တိုက္