> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: အိပ္မက္သီးစား

Jul 22, 2010

အိပ္မက္သီးစား

ကြ်န္ေတာ့္ဘဝ ယာခင္းထဲ
နကၡတ္ေတြ စီးခ်င္းထိုး တလိမ့္လိမ့္ေၾကြက်
ဒီလိုနဲ႔
ေၾကြမြေနတဲ့ အိမ္ျပန္ခ်ိန္ညခ်မ္းမ်ား။
ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းရဲ႕ စားၿမိန္ထုပ္ကေလးထဲမွာ
ေမတၱာသေကၤတအကၡရာ စာလုံးေတြ
ကြ်န္ေတာ္တို႔ လယ္ေတာေလးက
မသီးမပြင့္ခဲ့ဘူးလား။
တစ္ရာသီစာမက
ႏွစ္ရာသီစာမက
ေနာက္က်ေနသူ မိတဆိုးေလးအတြက္ေတာ့
ေတာေျခာက္သံေတြ တစ္ရင္လုံး ညံခဲ့ျပန္ေပါ့။
အေမေရ...
အေမေရ...
အေမေရ...
အဲဒီကြ်န္ေတာ့္ေအာ္သံေလး
ကူကယ္သူေဝးတဲ့ တံလွ်ပ္လြင္ျပင္ႀကီးထဲ
ငွက္စာေက်းစာျဖစ္ေစေတာ့။ ။

ႏိုင္ဝင္းမိုရ္ (တလုပ္ၿမိဳ႕)
[မေဟသီ]
ေကာက္ႏႈတ္- စမန ၆၃၊ ကဗ်ာအလုုပ္႐ုံကေလး၊ ေအာင္ေဝး၊ ၂၀၀၃။