> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: လူစြမ္းေကာင္း ကဗ်ာ

Jul 20, 2010

လူစြမ္းေကာင္း ကဗ်ာ

ကိုယ္မွ မစြမ္းေတာ့လည္း
လူစြမ္းေကာင္း ကာတြန္းေတြဖတ္
လူစြမ္းေကာင္း ဝတၳဳေတြဖတ္
လူစြမ္းေကာင္း ႐ုပ္ရွင္ေတြၾကည့္
လူစြမ္းေကာင္းတို႔သာ ရွင္သန္မယ့္ေလာက
လူစြမ္းေကာင္းတို႔သာ ကယ္တင္မွ ရမယ့္ ကမာၻေလာက
စူပါမင္းကယ္ပါ
စပိုက္ဒါမင္းကယ္ပါ
ဒီလုံးကယ္ပါ
ေမာင္တီထြင္ကယ္ပါ
ဒီေန႔ တြတ္ပီ ကံမေကာင္းလို႔ပါ။

သီဟသူ
၂၀၊ ၀၇၊ ၂၀၁၀