> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ပုံတူ

Jul 23, 2010

ပုံတူ

ငါ့လက္ထဲက
မာခဲတဲ့ စုတ္တံတစ္ေခ်ာင္းနဲ႔
ငါ့စိတ္ရဲ႕ အခြံပါးပါးမွာ ေရးဆြဲေနခဲ့တာ
ကြဲအက္ေနတဲ့ ကမာၻေျမႀကီးေပါ့
သူ႕အေပၚမွာ
ေျပးလႊားေနတဲ့ ေျခရာေတြ
အပ္ေၾကာင္းထပ္ ႐ွဳပ္ပြေနခဲ့တယ္
မိုက္မဲမႈကို ေျခရာခံရင္း
မထင္မွတ္တဲ့ ႏြံထဲမွာ
လမ္းေပ်ာက္ေနတဲ့ငါ
အခု ဟစ္ေအာ္ေနမိေပါ့။ ။

ေစတ
[ဟန္သစ္]
ေကာက္ႏႈတ္- စမန ၉၃၊ ကဗ်ာအလုုပ္႐ုံကေလး၊ ေအာင္ေဝး၊ ၂၀၀၃။