> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: အလြမ္းေတး

Jul 22, 2010

အလြမ္းေတး

ငါပဲ က်န္ခဲ့ရင္ေတာ့
မင္းတို႔ကို လြမ္းရတာေပါ့
ငါအရင္သြားရရင္ေတာ့
မင္းတို႔ လြမ္း၊ မလြမ္း အေရးမႀကီးေတာ့ပါ
ဒီ အလြမ္းေတး ငါေရးထားခဲ့ၿပီးၿပီေလ

သီဟသူ
၂၂၊ ၀၇၊ ၂၀၁၀