> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com

Jul 30, 2010

ကဗ်ာေပ်ာက္

မေန႔က
ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ ငါ ေရးထားခဲ့တယ္။

ဒီေန႔မနက္
အဲဒီကဗ်ာကို ငါ လိုက္ရွာေတာ့ မေတြ႕ေတာ့ဘူး။

ထိုကဗ်ာ
ငါ ဘယ္မွာ ေရးသားခဲ့ပါလိမ့္
ငါ ဘယ္မွာ ထားရစ္ခဲ့ပါလိမ့္
စဥ္းစားလို႔လည္း မရေတာ့။
[၁၊ ဇြန္၊ ၂၀၀၆]


ကဗ်ာအသစ္

ဒီေန႔
      ကဗ်ာအသစ္တစ္ပုဒ္
                  ငါ ေရးမယ္။

ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့
မေန႔က ငါေရးထားတဲ့ကဗ်ာဟာ ေပ်ာက္သြားလို႔
လုံးဝ ျပန္ရွာမေတြ႕ေအာင္ ေပ်ာက္သြားလို႔။
[၁၊ ဇြန္၊ ၂၀၀၆]


ျပန္ရွာေတြ႕တဲ့ ကဗ်ာ

မေန႔က ေပ်ာက္ဆုံးသြားတဲ့ ငါ့ကဗ်ာ
ဒီေန႔မွာ ငါ ျပန္ရွာေတြ႕တယ္။

ျပန္ရွာေတြ႕တယ္
ဒီေန႔မနက္ ေရးသားခဲ့တဲ့ ငါ့ကဗ်ာအသစ္တစ္ပုဒ္ထဲမွာ။

ကဗ်ာေဟာင္းဟာ
ေျခရာလက္ရာမယြင္း
အပ်င္းေျပ သီခ်င္းကေလးတစ္ပုဒ္ကို ညည္းလို႔။
[၁၊ ဇြန္၊ ၂၀၀၆]


မနက္ျဖန္အတြက္ ကဗ်ာ

မနက္ျဖန္အတြက္
                  ကဗ်ာတစ္ပုဒ္
        ငါ ႀကိဳလုပ္ထားရမွာလား။

ငါ ဘယ္လိုလုပ္မွာလဲ
ငါ ဘာေၾကာင့္လုပ္မွာလဲ
        အလကားအပိုအလုပ္ေတြ
                  ႐ွဳပ္တယ္။

႐ွဳပ္တယ္ဟာ မ႐ွင္းဘူး
မ႐ွင္းဘူးဟာ ရွင္းရွင္းကေလး
ရွင္းရွင္းကေလးဟာ မနက္ျဖန္အတြက္ကဗ်ာလား
ရွင္းရွင္းကေလးကိုယူၿပီး ငါ ႐ွဳပ္ထားလိုက္မယ္။

(သိပ္အလုပ္မဟုတ္ဘူး)
[၂၊ ဇြန္၊ ၂၀၀၆]

မင္းထက္ေမာင္
ကဗ်ာေျပာင္းျပန္/၂၀၀၆