> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: အညတရ

Jul 25, 2010

အညတရ

မွ်စ္စို႔တစ္ေခ်ာင္းရဲ႕ဘဝက
တစ္ႀကိမ္တစ္ခါပဲ အခ်ိဳးခံရတယ္။
ငါက တစ္ႀကိမ္မက
အခ်ိဳးခံရ
နင္းဖဲ့အေႁခြခံရတဲ့
ပန္းတစ္ပြင့္ပါ
အနာဂတ္ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးႀကီးကိုလည္း
ထမ္းထားရေသး။
ခုခ်ိန္မွာေတာ့
အိပ္တန္းျပန္တဲ့
ငွက္ကေလးကို ၾကည့္ရင္းသာ
ဝမ္းနည္းမႈေတြ
ေျဖေဖ်ာက္ေနရတယ္။
ငါလည္း
မင္းတို႔လို
တစ္ကိုင္းတည္း နားခ်င္လိုက္တာေလ။ ။

ဟယ္ေမာင္ရီ
[ျမားနတ္ေမာင္]
ေကာက္ႏႈတ္- စမန ၁၀၂၊ ကဗ်ာအလုုပ္႐ုံကေလး၊ ေအာင္ေဝး၊ ၂၀၀၃။