> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ခါခ်ဥ္ေကာင္

Oct 15, 2009

ခါခ်ဥ္ေကာင္

အစြယ္ရွိတဲ့သူက အစြယ္အားကိုးနဲ႔ ဂုဏ္ေမာက္တယ္
အဆိပ္ရွိတဲ့သူက အဆိပ္အားကိုးနဲ႔ ဂုဏ္ေမာက္တယ္
ေငြရွိတဲ့သူက ေငြအားကိုးနဲ႔ ဂုဏ္ေမာက္တယ္
အာဏာရွိတဲ့သူက အာဏာအားကိုးနဲ႔ ဂုဏ္ေမာက္တယ္
ေမေမေရ…
ေမေမ့သားေလ
ကဗ်ာေလး ႏွစ္ပုဒ္၊ သုံးပုဒ္နဲ႔
ေမာက္မာေနလိုက္ပုံမ်ား…

သီဟသူ
၁၄၊ ၁၀၊ ၀၉။