> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ဟာသ

Oct 16, 2009

ဟာသ

ေပါ့ေစလိုလို႔ ေၾကာင္ေဆးထိုးတယ္
ေဆးလည္းထိုးအၿပီး (အဲ့ေကာင္) ေၾကာင္သြားတယ္
ကမာၻႀကီး စိန္းလမ္းေစဖို႔တဲ့
အိမ္ေနာက္ေဖး မာရွီစိုက္တယ္
မင့္ခံစားမႈက အတုပဲ၊ လန္ၾကဳပ္ပဲတဲ့
(ေျပာတဲ့ေကာင္က) ျဖတ္ ညႇပ္ ကပ္ သီခ်င္း/ကဗ်ာ/စာ ေရးတယ္
ထန္းပင္ေအာက္ကေစာင့္တာေတာင္
ထန္းရည္အစစ္မရဘူး
ဘဝႀကီးကိုက
ဟာသပဲ။

သီဟသူ
၁၆၊ ၁၀၊ ၀၉။