> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: အလွပဆုံး အားကစား

Oct 21, 2009

အလွပဆုံး အားကစား

အားလုံးအတြက္ တစ္ေယာက္
တစ္ေယာက္အတြက္ အားလုံး
ငါတို႔
ဒါးတညံႏွင့္ အေပါင္းအပါမ်ား မဟုတ္ပါ
(႐ိုးရာ) ျခင္းလုံး ကစားေနၾကတာ…

သီဟသူ