> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ေဝဒနာ

Oct 16, 2009

ေဝဒနာ

ေနမယ္ဆို ေနလို႔ရေသးတယ္
ေသဖို႔ဆိုတာကေတာ့
အင္း…

သူ႔ရင္ထဲမွာ ခံစားမႈေတြရွိတယ္
နာၾကည္းမႈေတြရွိတယ္
မေၾကနပ္မႈေတြရွိတယ္
ျမတ္ႏိုးမႈေတြရွိတယ္
ေစတနာေတြရွိတယ္

သူ႔မိသားစု၏ ေျပာၾကားခ်က္ -
“သူ ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္မွာ သက္သက္သာသာပါပဲ။
ေဝဒနာမခံစားသြားရပါဘူး။”

တစ္ဘဝလုံး
ရင္ႏွင့္မဆံ့ ခံစားခဲ့ရၿပီးမွေတာ့၊
ယင္းခံစားခဲ့ရမႈမ်ားကိုေတာင္မွ
ျပည့္စုံေအာင္ မေဖာ္ျပႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္
ေနာက္ဆုံးအခ်ိန္တြင္ သက္သက္သာသာရွိခဲ့ေၾကာင္း
(မိသားစု၏ ေျပာၾကားခ်က္)

ကြ်န္ေတာ္ ထပ္မံ မေဖာ္ျပေတာ့ပါ. . .

သီဟသူ
၁၅၊ ၁၀၊ ၀၉။