> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ဖီးနစ္ (PHOENIX)

Oct 18, 2009

ဖီးနစ္ (PHOENIX)

ပထမ
ငါ့နာမည္ကို ေမ့လိုက္ပါ။

ဒုတိယ
ငါ့နာမည္ စာလုံးေပါင္းကို ေမ့လိုက္ပါ။

တတိယ္
ငါ့ပါးစပ္ထဲက
ဒ႑ာရီဆန္ဆန္
မီးလွ်ံေတြကို ေမ့လိုက္ပါ။

ေနာက္ဆုံး
ေတာင္ေတြကိုေက်ာ္လႊား
တိမ္ေတြကိုတြန္းလွန္
စိမ္းလန္းေသာ မနက္ျဖန္ဆီ အေရာက္ပ်ံမယ့္
ငါ့အေတာင္ပံေတြကိုပါ ေမ့လိုက္ပါ။

မိုဃ္းေဇာ္
႐ုပ္ရွင္ေတးကဗ်ာ၊ ဇန္နဝါရီ၊ ၂၀၀၈
ေၾကးစား၊ ၂၀၀၉၊ မတ္လ၊ Majestic publishing