> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ေခ်ာေမာစြာ ေရာက္ရွိေၾကာင္း

Oct 16, 2009

ေခ်ာေမာစြာ ေရာက္ရွိေၾကာင္း

အစကတည္းက အစစအရာရာ
မေသခ်ာျခင္းသာ
ေသခ်ာခဲ့
ႀကိဳတင္ေသခ်ာခဲ့မႈမ်ား မေသခ်ာေတာ့တဲ့
ဒီခရီးအတြက္
ဒီေကြ႕မွာ ဒီတက္နဲ႔ ဒီလိုေလွာ္၊ ဟိုေကြ႕မွာ ဟိုတက္နဲ႔ ဟိုလိုေလွာ္
စာသင္ခန္းမွ သင္ခန္းစာမ်ား၊
(ေစတနာနဲ႔)မွ်ေဝၾကတဲ့ အေတြ႕အႀကဳံမ်ား
(သတ္မွတ္ကီလိုထက္ပို၍ (လူႀကဳံေပးမႈမ်ားလည္းပါ)
ဒဏ္ေၾကးေပးေဆာင္ခဲ့ရ၊
ဒဏ္ေၾကးကား ဆုံးစမဲ့ သံသရာဝဋ္ဒုကၡ)
စသည္တို႔ျဖင့္
ေအးခ်မ္းသာယာၿပီး ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ဆီသို႔
ေခ်ာေမာစြာ ေရာက္ရွိေၾကာင္း. . .

ေရွ႕တြင္ ျမင္ေနရပါၿပီ
“ မစၥတာ သီဟသူအား ေလာကဓံရွစ္ပါးမွ
အထူး (အထူး) ဝမ္းေျမာက္စြာ ႀကိဳဆိုပါ၏။ ”


သီဟသူ
၁၅၊ ၁၀၊ ၀၉။