> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ရန္ကုန္

Oct 14, 2009

ရန္ကုန္

ရန္ကုန္ဟာ ၿမိဳ႕ျဖစ္တယ္၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္တယ္
ရန္ကုန္ဟာ အန္စာတုံးပဲ… ဘုရားသခင္ ေႂကြအန္ကစားတယ္
မ်က္မျမင္ ပုဏၰားတစ္ေယာက္လို ရန္ကုန္ကို ငါ ထိစမ္းမိတယ္
ရန္ကုန္မွာ ရင္တုန္ရတယ္၊ ရင္ခုန္ရတယ္
ရန္ကုန္ဟာ ညစ္ပတ္ေပေရေနသလို၊ ႏွစ္သက္ေနခ်င္စရာလည္း ျဖစ္ေနတယ္
ရန္ကုန္မွာ လူငယ္ရွိတယ္၊ ကဗ်ာရွိတယ္
ရန္ကုန္မွာ အႏုပညာရွိတယ္၊ ခံစားမႈရွိတယ္
ရန္ကုန္ဟာ ငရဲျဖစ္သလို၊ နိဗၺာန္လည္းျဖစ္တယ္
ကမာၻတစ္ျခမ္း ေမွာင္ေနခ်ိန္ က်န္တစ္ျခမ္း လင္းသလို၊ ရန္ကုန္ဟာ ကမာၻႀကီးျဖစ္တယ္
ရန္ကုန္မွာ မညီမွ်မႈေတြရွိတယ္၊ မၾကည္သာမႈေတြရွိတယ္
ဒါေတြဟာ ငါ့ရဲ႕ ထိစမ္းမိမႈမ်ားသာျဖစ္တယ္၊ အန္စာတုံးရဲ႕ မ်က္ႏွာတစ္ဖက္မွ်သာျဖစ္တယ္
ငါ… ေႂကြအန္ကစားတယ္
ေဒါက္ခနဲ ပစ္ခ်လိုက္တယ္
ရန္ကုန္…

သီဟသူ
၁၃၊ ၁၀၊ ၀၉။