> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တစ္ေန႔ / Peace One Day

Oct 16, 2009

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တစ္ေန႔ / Peace One Day

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တစ္ေန႔

လူတိုင္းပဲ လိုခ်င္တာေပါ့
ဒီ
“ ၿငိ မ္ း ခ် မ္ း ေ ရ း ”

ခဏေလး…
ခုပဲ (ယူအက္စ္ ေဒၚလာ) ၃ဘီလီယံဖိုး “ကာကြယ္ေရးစနစ္ႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား”
အမွာစာ အီးေမးလ္ေရာက္လာလို႔
ၿပီးမွ
စကားဆက္တာေပါ့။


Peace One Day

Of course, everyone wants
This.
“ P E A C E ”

Wait a sec.
Just got this eamil, 3 billions (u.s. dollar) worth of order
For various kinds of “Defence System and Equipment”.
We could chat
Later.

သီဟသူ
၁၆၊ ၁၀၊ ၀၉။

စာႂကြင္း
စက္တင္ဘာ ၂၁ အား ကမာၻ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔အျဖစ္ ကုလမွ သတ္မွတ္ထား။
၃၆၅ရက္တြင္ တစ္ရက္ေလာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအရသာကို ခံစားၾကည့္ဖို႔ျဖစ္သည္။