> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ကိုေခ်ာလာတယ္ - ၂

Oct 18, 2009

ကိုေခ်ာလာတယ္ - ၂

ကိုယ့္လူေရ . . . ကိုယ္ျပန္လာၿပီ
ကိုယ့္ကိုနည္းနည္းတိုက္ပါကြာ
ခ်မ္းတယ္ ကိုယ့္လူေတြေရာ O.K လား
ကိုယ္ကေတာ့ ဘာမွ မဟုတ္ခဲ့ပါဘူကြယ္
ကဗ်ာဆရာျဖစ္ခ်င္ခဲ့တာပဲသိတယ္
ျဖစ္ မျဖစ္ေတာ့ ကိုယ့္လူေတြပဲ ဆုံးျဖတ္ၾက
‘သစၥာပန္းမ်ားနဲ႔ ေမလ’
‘ၾကမ္းပိုးမ်ားတဲ့ အိပ္ယာ’
ဒါေတြဟာ ကိုယ့္စစ္စစ္ေတြပါကြယ္
‘ညီမေလး မမျမင့္’ထဲမွာ ကိုယ့္ဘဝႀကီး ဟက္တက္ေပါ့
ေသာက္မယ္ေနာ္
မင္းႀကီးေတာင္ေျခ ကိုယ္သြားတယ္။
ေပ်ာ္စရာ မေကာင္းေတာ့ဘူး
ညီေလး ၾသဂတ္(စ္)လင္းလည္း မရွိဘူး
ေစ်းေကာက္လုပ္ခဲ့တာလည္း မလုပ္ခ်င္လို႔ပါ
အေမက သားခ်င္းယွဥ္ခဲ့လို႔သာ လုပ္ခဲ့တာ
ေဇယ်ာလင္းေရ . . . ကိုယ့္ကိုယုံၾကည္တဲ့ ေဇယ်ာလင္းေရ
ကိုယ့္လမ္းပိုင္ ကီလီကို သြားဦးမယ္
‘ဆတ္သြား’လို ကဗ်ာေရးဦးမယ္
ကိုယ့္ဝမ္းမီးေလး ေႏြးၿပီကြယ္
အားလုံးကို ေက်းဇူးတင္တယ္
ညီမေလး မမျမင့္ကို ၾကည့္ေပးပါ
သမီးေလးေတြလည္း ပါတာေပါ့
ကိုယ္ေ႐ြ႕မယ္
ျပစ္ျပစ္ႏွစ္ႏွစ္ လြမ္းရပါတယ္ကြယ္
အခု ကိုယ္သိရပါၿပီ
ကိုယ္ဟာ သစ္ေစးမဟုတ္ဘူး။ ။

ေဇယ်ာလင္း
ရနံ႔သစ္မဂၢဇင္း၊ ၂၀၀၃
ထင္ရွားသည့္အမွတ္အသား၊ ၂၀၀၆၊ မတ္လ၊ ႏွစ္ကာလမ်ား။