> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ေန၊ လ၊ ၾကယ္

Oct 19, 2009

ေန၊ လ၊ ၾကယ္

ေန

မင္းတို႔အတြက္
အေႏြးဓာတ္၊ အလင္းေရာင္
စသည္ျဖင့္ ေပးရန္ မရည္႐ြယ္မိပါ
ငါ့ အပူနဲ႔ငါ. . .
ေမွာင္ေမွာင္မည္းမည္း
ေအးစက္
အငွားအလင္းနဲ႔ ေတာက္ပရရွာသူ
ဒါကိုပဲ လူေတြက
မသာလည္း တ၊ သာလည္း တ။


ၾကယ္

ငါ့ကို မင္းတို႔ မျမင္ႏိုင္ၾက
ခု ျမင္ရတဲ့ အလင္းေရာင္ဟာ
လြန္ခဲ့တဲ့ အလင္းႏွစ္ သုံးသန္းက အလင္းေရာင္မွ်သာ. . .

သီဟသူ
၁၉၊ ၁၀၊ ၀၉။
01:00 am