> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ဘယ်လောက်မှ မကျပါဘူး

Feb 17, 2014

ဘယ်လောက်မှ မကျပါဘူး

ထည့်ပေါင်း
ထည့်ပေါင်း
နှစ်တွေ ထည့်ပေါင်း၊ ခေတ်ကို ထည့်ပေါင်း
ရထားကို ထည့်ပေါင်း
လမ်းလျှောက်တာ ထည့်ပေါင်း
ဇီးယို၊ ဇီးသီး၊ ဇီးပြား ထည့်ပေါင်း
အာပလာ ထည့်ပေါင်း
ပါပလာ ထည့်ပေါင်း
ဒက္ခ ထည့်ပေါင်း
သွေး ထည့်ပေါင်း
ဟာသ ထည့်ပေါင်း
၁၉၈၈ ထည့်ပေါင်း
၂၀၀၇ ထည့်ပေါင်း
၂၀၀၈ ထည့်ပေါင်း
ပြန်လှည့်ပြီး ၁၉၉၀ ထည့်ပေါင်း
၂၀၁၁+၂၀၁၂ ထည့်ပေါင်း
သက်မွန်မြင့်ကို ထည့်ပေါင်း
ငါ့ကို ထည့်ပေါင်း
နာဠာဂီရိကို ထည့်ပေါင်း
ဟိုမအေပေးကို ထည့်ပေါင်း
ငါ့သူငယ်ချင်းကို ထည့်ပေါင်း
ထည့်ပေါင်း
ထည့်ပေါင်း
အဲဒါဘယ်လောက်လဲ။

ဘယ်လောက်မှမကျပါဘူး။

တန်ပါတယ်။
အများကြီးတန်ပါတယ်။ ။

အောင်ချိမ့်

ဆေးရှူတဲ့မောင် - အောင်ချိမ့်
ပထမအကြိမ်၊ ၂၀၁၃၊ သြဂုတ်လ
စိတ်ကူးချိုချိုစာပေ