> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: စ၍

Feb 9, 2014

စ၍

သင်္ကြန်ပြီးနောက်
နောက်ထပ်ပွင့်သမျှ
နောက်ထပ်ဖြစ်သမျှ
နောက်ထပ်ကြုံသမျှ
နောက်ထပ်ကြားသမျှ
နောက်ထပ်မြင်သမျှ
နောက်ထပ်လာသမျှ
"အမျှဝေ" ၍ "သာဓုခေါ်" ရဘိသကဲ့သို့
ကောင်းစွ၊ ကောင်းစွ၊ ကောင်းစွ တည်စေသတည်း။ ။

အောင်ချိမ့်

ဆေးရှူတဲ့မောင် - အောင်ချိမ့်
ပထမအကြိမ်၊ ၂၀၁၃၊ သြဂုတ်လ
စိတ်ကူးချိုချိုစာပေ