> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ကပ်ဖ်ကာသို့ ၊၁၀၊

Jan 12, 2014

ကပ်ဖ်ကာသို့ ၊၁၀၊

၁။
ကဗျာဆရာကွ
ကဗျာဆရာကွ
ကဗျာဆရာကွ
ကဗျာဆရာကွ။

၂။
ကဗျာဆရာကွ
ကဗျာဆရာကွ
ကဗျာဆရာကွ
ကဗျာဆရာကွ။

၃။
ကဗျာဆရာကွ
ကဗျာဆရာကွ
ကဗျာဆရာကွ
ကဗျာဆရာကွ။

၄။
ကဗျာဆရာကွ
ကဗျာဆရာကွ
ကဗျာဆရာကွ
အော်ကြ။ ။

အောင်ချိမ့်

ကပ်ဖ်ကာသို့ - အောင်ချိမ့်
ပထမအကြိမ်၊ ၂၀၁၃၊ မေလ
အညာသားယဉ်ကျေးမှုစာစဉ်၊၂၊