> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ကပ်ဖ်ကာသို့ ၊၀၁၊

Jan 2, 2014

ကပ်ဖ်ကာသို့ ၊၀၁၊

ငါတို့ မမေ့ကြဖို့
ငါတို့ မမေ့ကြဖို့
ငါတို့ ဘယ်မေ့လို့ဖြစ်မလဲ
ငါတို့ မမေ့ကြဖို့။ ။

အောင်ချိမ့်

ကပ်ဖ်ကာသို့ - အောင်ချိမ့်
ပထမအကြိမ်၊ ၂၀၁၃၊ မေလ
အညာသားယဉ်ကျေးမှုစာစဉ်၊၂၊