> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ပျော်ပျော်တေး

Apr 21, 2012

ပျော်ပျော်တေး


မပျော်ဘူးဆိုတာကို တေးဆိုပြီ
ဟုတ်ပါ့မလား
မပျော်မှတော့ တေးဆိုပါ့မလား
မပျော်ဘူးဆိုတာကို တေးဆိုပြီ
မပျော်ဘူးဆိုတာကို ပျော်ပျော်ကြီးကို တေးဆိုပြီ
ရောက်အောင်လှော်ရမှာမို့

သုခမိန်လှိုင်
Idea, September 2009