> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ထိုသြဂတ်စတြာ

Apr 21, 2012

ထိုသြဂတ်စတြာ

မအောင်မြင်မှန်း သိလျက်နဲ့
ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်
ဇွဲမလျှော့ပါဘူး။

သုခမိန်လှိုင်
Idea, June 2011