> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ပိုမို...

Apr 21, 2012

ပိုမို...

ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်တဲ့ ဘဝကြီး
ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်တဲ့ ဘောလုံး
ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်တဲ့ ကမ္ဘာကြီး
ဘယ်သူနိုင်မယ် မခန့်မှန်းပါဘူး

ပိုမိုသန့်ရှင်းတဲ့ အသင်း
ပိုမိုနှစ်သက်စရာ ကမ္ဘာ
ပိုမိုချစ်စရာ ချစ်သူ
မင်းတို့ဘက်မှာ ငါ အမြဲရှိမယ်။

သုခမိန်လှိုင်
Idea, July 2010