> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ပုရစ္ဖူးႏုသစ္

Mar 28, 2009

ပုရစ္ဖူးႏုသစ္

သစ္႐ြက္အဝါအို နီ ေရႊ အခ်ိဳ႕
သခၤါရတံခ်ဴ ေႄခြခူးမလို႔
အို... သစ္ကိုင္းမ်က္ရည္စို႔။ ။

ကိုၿငိမ္း(မႏၱေလး)
ဒီဇင္ဘာ၊ မေဟသီ မဂၢဇင္း၊ ၀၈