> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ပံုေျပာသူ ၁၀

Mar 28, 2009

ပံုေျပာသူ ၁၀

ကြ်န္ေတာ္တို႔ မေမွ်ာ္မွန္းႏိုင္တဲ့အေဝး
အေဝးႀကီး
ကြ်န္ေတာ္လြင့္စဥ္သြားႏိုင္ပါတယ္။

ကမာၻ႔အျပင္
စၾကာဝဠာအျပင္အထိ
ကြ်န္ေတာ္လြင့္စဥ္သြားႏိုင္ပါတယ္။

အရာရာ
ေမွာင္ေမွာင္မည္းမည္း။

အေမက
ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို လူ႕ဘဝအလင္းဆီ
ဆြဲတင္ခဲ့ပါတယ္။

ေအာင္ခ်ိမ့္
ပုံေျပာသူ ကဗ်ာစာအုပ္၊ စာ ၂၅