> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ပါပီလြန္

Mar 28, 2009

ပါပီလြန္

သမုဒၵရာႀကီးထဲမွာ
မေျပာပေလာက္တဲ့ ကြ်န္းေလးတစ္ကြ်န္း
အဲဒီ ကြ်န္းေလးတစ္ကြ်န္းေပၚမွာ
အပ္ဖ်ားတစ္ေထာက္စာ အစက္ေလးတစ္စက္
အဲဒီ အစက္ေလးထဲမွာေတာ့
စၾကာဝဠာထက္ႀကီးတဲ့
အလွ်ံရဲရဲ လြတ္ေျမာက္လိုစိတ္ေတြ။ ။

ႏြယ္စိမ္းေဝ
ဇန္နဝါရီ၊ ၀၈၊ ႏြယ္နီမဂၢဇင္း