> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: အလင္းအေမွာင္

Mar 28, 2009

အလင္းအေမွာင္

ေသြးေၾကာထဲ
နည္းပညာေပါက္ကြဲမႈေတြ ျပင္းထန္ပ်ံ ့ႏွံ႔လႈပ္ခတ္
ဆတ္ေကာ့လတ္ေကာ့ လွပေနတဲ့ ကမာၻ
ညစ္ညမ္းတဲ့ေလထုက သဲသဲမဲမဲရြာ
ခ်စ္ျခင္းေမတာၱက ေဆးလိပ္မီးသာသာ
မသမာမႈေတြက
ေရၾကည္ရာ ျမက္ႏုရာ။

ဝိုင္းယဥ္ႏြယ္
ႏိုဝင္ဘာ၊ ၀၇၊ ကလ်ာမဂၢဇင္း