> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ဗန္ေကာက္

Mar 28, 2009

ဗန္ေကာက္

စနစ္တက်႐ႈပ္ေထြးေနတဲ့ၿမိဳ ့
လူေတြထက္
အဝါေရာင္ေတြက ပိုသိပ္သည္းတယ္
ညကို
မဂၤလာပါလို႔ ႏႈတ္ဆက္ဖို႔
အိပ္မက္ပဲမက္ရတယ္။

ေစာေဝ
ႏိုဝင္ဘာ၊ ၀၇၊ မေဟသီမဂၢဇင္း