> သီဟသူ [dot] blogspot [dot] com: ေလွ

Mar 30, 2009

ေလွ

လိႈင္းႀကီးေလွေအာက္တဲ့
တက္နဲ႔႐ြက္ပါရင္
သမုဒၵရာကိုပါျဖတ္မယ္
ငါ...
စကၠဴနဲ႔လုပ္ထားတာကိုေတာင္မွ
ေမ့ ေန ခဲ့ တယ္ . . .။ ။

သီဟသူ
(ဟုတ္ပါတယ္၊ ကြ်န္ေတာ္ေရးထားတာကိုလည္း ေရာၿပီးတင္လိုက္ပါတယ္။)